Obecné slávnosti

    jarmoky, výročia obcí

    Ponúkame širokú škálu možností a žánrovej pestrosti pri organizovaní vašich obecných podujatí. Vyberete si z našej ponuky umelcov, moderátorov a ďalšieho zabezpečenia. Poskytneme vám pomoc pri vybavovaní formalít z hľadiska ustanovení Zákona o verejných kultúrnych podujatiach č. 96/1991 Zb. a vybavíme pre vás Hromadné licenčné zmluvy so SOZA podľa Autorkého zákona č. 185/2015 Z.z.

    Vieme sa postarať aj o vaše požiadavky nad rámec našej aktuálnej ponuky. Stačí napísať, čo potrebujete, a my to pre vás zariadime.